Report
13.8.2009 :: Praha :: Vagon :: (Renata Nováková, Praha 14)

Příchod - vzájemné počastování urážkami jako obvykle - okradena o cigarety i zapalovač - přinucena vykouřit startku bez filtru, což byla jediná možnost, jak získat zcizené výtečné modré L&M - po vysilujícím podřízením se cigarety a oheň vráceny po porušení pravidel kapelou, které sama stanovila - po příchodu z WC okradena o tašku - taška násilím vybojována vstupem ke kapele na pódium - okradena zpěvákem o pivo, které se již vstupem na pódium získat nedalo - velkej rámus, i když krátkou dobu, drzá kapela z Kladna si vyvěsila v Praze svou vlajku! - poslech 2. kapely a konečně náznak přívětivějšího přístupu od některých členů kapely - krátký pobyt v zázemí pro kapely - tyranie - ochrnutí díky lehkosti na mně sedícího zpěváka - šikana od bubeníka - druhá šikana od bubueníka - uspěchaný odchod domu (v lehce podroušeném stavu) z důvodu stále hrozivějšího nebezpečí ze strany alkohol konzumujících členů kapely a z důvodu posledního krtka. další akce a vylomeniny nejsou známy, kapelu nikdo nehlídal a všichni víme, jak to dopadá, když jsou tito výrostkové bez dozoru.

zpět