Krutý svět

(spoluautor textu Taťána Orlovská)
 
Kam obrátit svůj zrak mám,
najít kout a v něm žít sám.
A trestat ty, co chtějí mít
a věšet ty co, chtějí být.
 
Hrstmi plýtvat emocemi,
volným pádem padat k zemi.
A trestat ty, co myslí hlavou
týrat živé, city stranou.
 
Krev prolévat do všech stran,
mečem bodat sem a tam.
A trestat ty, co chtějí mít
a věšet ty, co chtějí být.
 
Nenávidět všechno živé
oslavovat řeči lživé
hledat stále malý kout.
Umět létat nemít stání
přitažlivost zemská brání
z reality ven uniknout,
z reality ven u n i k n o u t.
[zavřít]     [tisk]